Loading...
 

Esittely

Mitä olemme tekemässä?

 • Henkilökohtaisten osaamisen tunnistamisen, suunnittelun ja kehittämisen alusta
 • Työkalut ideasta liiketoiminnan ja ansainnan käynnistämiseen


Suunnitteluprosessin tukena on yleisesti käytettyihin menetelmiin pohjautuva työkalupakki. Nämä suunnittelutyökalut, lomakkeet ja ohjelmat helpottavat omien tietojen koostamista, täydentämistä henkilökohtaiseen työkirjaan sekä auttavat arvioimaan omakohtaista osaamistilannetta ja tulevia kehittymisen tarpeita.

Liiketoiminnan ja ansainnan mallien, niihin liittyvien toimintojen ja resurssitarpeiden kartoittaminen sekä kokonaisuuden ymmärtäminen edellyttää systemaattista suunnitelmallisuutta ja osallistahojen yhtenäistä ymmärrystä. Yhteisillä jaetuilla malleilla saadaan tuotettua toiminnan kannalta keskeisten henkilöiden yhteisymmärrys siitä mitä ollaan tekemässä ja mitä pyritään saavuttamaan.

Miksi?

 • Henkilökohtainen osaamisten, työnkuvan ja ansainnan kehittäminen, joka mahdollistaa hakeutumisen haluamalleen uralle
 • Yhteisöt ja yritykset saavat rekrytoitua tehtäviin parhaiten soveltuvia, voimakkaasti motivoituneita ja kehityskykyisiä toimijoita

Kenelle?

HENKILÖT

 • uralleen valmistumassa olevat opiskelijat
 • alan vaihtoa miettivät monipuolista kokemusta omaavat henkilöt
 • voimakkaan muutoksen alla olevilla toimialoilla työskentelevät ja niille hakeutuvat monimuotoista kokemusta omaavat henkilöt

YRITYKSET JA YHTEISÖT

 • toimintaa valmistelevat ja aloittelevat (mm. startup) yritykset
 • voimakkaassa kehitys ja muutostilassa olevat yhteisöt
 • yritykset jotka tarvitsevat monipuolisesti uudenlaisia erityisosaamisia täsmättyihin tarpeisiinsa
 • tehtävät joihin on muutoin vaikea löytää sopivia henkilöitä

Yhteisöjärjestelmänä TIKI