Loading...
 

TIKI

Voima tulee sen toiminnollisten komponenttien älykkäästä vuorovaikutuksesta, all-in-one mallista


Tiki Wiki CMS Groupware on selainkäyttöinen verkkosovellus, jossa tunnistetusti on eniten sisään-rakennettuja yhteisöjärjestelmän perustoimintoja ja niitä palvelevia ominaisuuksia.

Tärkeä motivaatio projektissa on tarjota ratkaisu, jossa tarvittavat komponentit ovat jo mukana, sen sijaan, että niitä pitäisi lisätä kolmannen osapuolen laajennuksilla ja laajennuksilla.

LATAA TÄSTÄ: Image Tiki Järjestelmäkuvaus luettelo joistakin merkittävimmistä Tikin toiminnollisista ominaisuuksista, jotka on sovitettu muiden vastaavien ohjelmistojen vertailuihin.

Ohjelmistomalli ja ekosysteemi


Tiki-malli koostuu:

 • Avoin wiki-tyyppinen yhteisöprojekti kuten Wikipedia sisällön hallintaan, mutta tämä projekti on suunnattu yhteisön tuottamille ohjelmistoille sisällön sijaan.
 • Wiki Way yhteisö osallistuu koodaukseen ( 500+ täydellä kirjoitusoikeudella koko koodipohjaan kumulatiivisesti vuodesta 2012 lähtien – nyt yli 600 kehittäjää)
 • Säännöllinen julkaisuaikataulu tärkeimmillä julkaisuilla kahdeksan kuukauden välein, pitkän aikavälin tukiversioilla − Ajoitetut julkaisut
  • Synkronoidut julkaisut – kaikkien ominaisuuksien on oltava valmiita samanaikaisesti, mutta ominaisuudet, joita ei ole vielä kehitetty julkaisuhetkellä, on merkitty kokeelliseksi.
 • All-in-one koodikanta – yli 1 000 000 riviä koodia kokonaisuudessaan. Jokainen ominaisuus on valinnainen. Järjestelmän ylläpitäjä valitsee tarvitsemansa toiminnolliset ominaisuudet konfiguroidessaan käyttöön otettavaa ohjelmistokokonaisuutta. Näitä ominaisuuksia voi ottaa käyttöön vaiheittain, kulloisenkin tarpeen mukaisesti.
  • Ohjelmistokokonaisuus koostuu useiden opesource projektien tuotoksista. Puolet koodista tulee muista projekteista, kuten Zend Framework, jQuery, Smarty jne.
 • Järjestelmä käsittää paljon toiminnollisuuksia ja ominaisuuksia, mutta ei päällekkäisyyksiä (wikissä samankaltainen/sukuinen sisältö on yhdistetty, joten sama koskee Tikin toiminnollisuuksia ja ominaisuuksia).
 • Tiki on ilmainen / avoimen lähdekoodin verkkosovellus , jossa on erittäin paljon sisäänrakennettuja monipuolisia ominaisuuksia
  • FLOSS = Free/Libre Open Source Software
 • Tiki on yhteisö, joka kehittää rekursiivisesti yhteisön hallintajärjestelmää


Lisätietoja mallista löytyy osoitteesta: https://tiki.org/Model